Malin Svenjeby

Legitimerad Arbetsterapeut

FÖRÄLDRALEDIG

Inriktning

Hembesök.
Hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.
Stresskola.

Utbildning

Arbetsterapiexamen 2012
Basutbildning i handrehabilitering.
Fördjupningskurs i handrehabilitering.
Utbildning i vardagsrevidering.
Artrosskola.
Stresskola.

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom hemsjukvård

Amanda Jivsäter

Legitimerad Arbetsterapeut
FÖRÄLDRALEDIG

Inriktning

Hembesök.
Hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.

Utbildning

Arbetsterapiexamen 2023.

Basutbildning i handrehabilitering.

Emma Gustafsson

Legitimerad Arbetsterapeut

Inriktning

Hembesök.
Hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.
Samtal om sexuell hälsa.

Utbildning

Arbetsterapiexamen 2020.

Basutbildning i handrehabilitering.
Fördjupningsutbildning i handrehabilitering.
MI – Motiverande samtal.
Grundläggande sexologi.
Individuellt HBTQ diplomerad.

Erfarenhet

Tidigare erfarenhet inom primärvård.

Ronja Fröberg

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2021

McKenzie A och B.


Erfarenhet

Har tidigare arbetat på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Albin Jakobsson

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Idrottsmedicin.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2021


Erfarenhet

Tidigare erfarenhet inom primärvården.

Helene Lagercrantz

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.
Rehabilitering vid hjärtsjukdom.
Behandling vid KOL och Astma.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2006.
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI).
Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT).
Axelina.

MediYoga MOSI.

Erfarenhet

Erfarenhet inom ortopedi och hjärtrehabilitering.

Susanna Bengtsson

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Akupunktur vid vallningar efter bröstcanceroperation.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 1995
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)
Examen i Mekanisk Diagnsotik och Terapi (MDT)
Akupunktur
Axelina

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi.

Isak Lisspers

Legitimerad fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapiexamen 2019. 

McKenzie (MDT) A och B
OMT steg 1
Akupunktur 

Yrsel-utbildning.

Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI).

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvården.

John Sallergård

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2015
McKenzie (MDT) A och B
OMT steg 1
Akupunktur                                                                                      

Mulligan A

Påbörjat basic examen i OMI

Akupunktur vid spädbarnskolik

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvård.

Markus Lalloo

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Företagsfysioterapeut.

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2000
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi och företagshälsovård.