Malin Svenjeby

Legitimerad Arbetsterapeut

Inriktning

Hembesök.
Hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.
Stresskola.
Artrosskola.

Utbildning

Arbetsterapiexamen 2012
Basutbildning i handrehabilitering.
Fördjupningskurs i handrehabilitering.
Utbildning i vardagsrevidering.
Artrosskola.
Stresskola.

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom hemsjukvård

Helene Lagercrantz

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.
Rehabilitering vid hjärtsjukdom.
Behandling vid KOL och Astma.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2006.
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI).
Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT).
Akupunktur.
Axelina.

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi och hjärtrehabilitering.

Isabelle Freiholtz

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Artrosskola.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2012.
McKenzie (MDT) A och B.
Idrottsmedicin.
Akupunktur.
Yrsel och balansrubbningar.

Påbörjat basic examen i OMI (ortopedisk medicin).

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvård samt inom slutenvården.

Susanna Bengtsson

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem. Rehabilitering vid hjärtsjukdom.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 1995
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)
Examen i Mekanisk Diagnsotik och Terapi (MDT)
Akupunktur
Axelina

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi.

Anton Andersson

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd av skador i leder, muskler och nervsystem.
Avspänningsgrupp.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2019.
McKenzie (MDT) A.
Ortopedisk Medicin (OMI) 1A, 1B & 2A.
Akupunktur.
Akupunktur för spädbarn med kolik.

Elin Persson

Legitimerad Arbetsterapeut

Inriktning

Hembesök och hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.
Stresskola.
Artrosskola.
Avspänningsgrupp.
Rehabkoordinator.

Utbildning

Arbetsterapeutexamen 2017.

Sömnskola (Lyra rehab).

Baskurs i handrehabilitering (Lyra rehab).

Fördjupningskurs i handrehabilitering (Lyra rehab).

Manualbaserad bildterapi (VGR).

Motiverande samtal (Göteborgs Universitet).

Josephine Albinsson

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2018
McKenzie (MDT) A
OMT (Pågående master, start hösten 2020)
Yrsel och balansrubbningar
Idrottsmedicin

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvård.

Markus Lalloo

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Företagsfysioterapeut.

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Sjukgymnastexamen
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi och företagshälsovård.