Malin Svenjeby

Legitimerad Arbetsterapeut

Inriktning

Hembesök.
Hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.
Stresskola.
Artrosskola.

Utbildning

Arbetsterapiexamen 2012
Basutbildning i handrehabilitering.
Fördjupningskurs i handrehabilitering.
Utbildning i vardagsrevidering.
Artrosskola.
Stresskola.

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom hemsjukvård

Helene Lagercrantz

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.
Rehabilitering vid hjärtsjukdom.
Behandling vid KOL och Astma.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2006.
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI).
Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT).
Akupunktur.
Axelina.

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi och hjärtrehabilitering.

Isabelle Freiholtz

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Artrosskola.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2012.
McKenzie (MDT) A och B.
Idrottsmedicin.
Akupunktur.
Yrsel och balansrubbningar.

Påbörjat basic examen i OMI (ortopedisk medicin).

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvård samt inom slutenvården.

Susanna Bengtsson

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem. Rehabilitering vid hjärtsjukdom.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 1995
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)
Examen i Mekanisk Diagnsotik och Terapi (MDT)
Akupunktur
Axelina

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi.

Anton Andersson

Legitimerad Fysioterapeut

Tjänstledig för studier.

Elin Persson

Legitimerad Arbetsterapeut

Inriktning

Hembesök och hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.
Stresskola.
Artrosskola.
Avspänningsgrupp.
Rehabkoordinator.

Utbildning

Arbetsterapeutexamen 2017.

Sömnskola (Lyra rehab).

Baskurs i handrehabilitering (Lyra rehab).

Fördjupningskurs i handrehabilitering (Lyra rehab).

Manualbaserad bildterapi (VGR).

Motiverande samtal (Göteborgs Universitet).

John Sallergård

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2015
McKenzie (MDT) A och B
OMT steg 1
Akupunktur                                                                                      

Mulligan A

Akupunktur vid spädbarnskolik

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvård.

Markus Lalloo

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Företagsfysioterapeut.

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Sjukgymnastexamen
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi och företagshälsovård.