Malin Svenjeby

Legitimerad Arbetsterapeut

Inriktning

Hembesök.
Hjälpmedel.
Samtal med personer som upplever obalans i sin vardag.
Handrehabilitering.
Stresskola.

Utbildning

Arbetsterapiexamen 2012
Basutbildning i handrehabilitering.
Fördjupningskurs i handrehabilitering.
Utbildning i vardagsrevidering.
Artrosskola.
Stresskola.

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom hemsjukvård

Helene Lagercrantz

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.
Rehabilitering vid hjärtsjukdom.
Behandling vid KOL och Astma.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2006.
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI).
Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT).
Akupunktur.
Axelina.

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi och hjärtrehabilitering.

Isabelle Freiholtz

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Artrosskola.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2012.
McKenzie (MDT) A och B.
Idrottsmedicin.
Akupunktur.
Yrsel och balansrubbningar.

Påbörjat basic examen i OMI (ortopedisk medicin).

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvård samt inom slutenvården.

Susanna Bengtsson

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Akupunktur vid vallningar efter bröstcanceroperation.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 1995
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)
Examen i Mekanisk Diagnsotik och Terapi (MDT)
Akupunktur
Axelina

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi.

Isak Lisspers

Legitimerad fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapiexamen 2019. 

McKenzie (MDT) A och B
OMT steg 1
Akupunktur 

Yrsel-utbildning.

Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI).

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvården.

John Sallergård

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2015
McKenzie (MDT) A och B
OMT steg 1
Akupunktur                                                                                      

Mulligan A

Påbörjat basic examen i OMI

Akupunktur vid spädbarnskolik

Erfarenhet

Tidigare arbetat inom primärvård.

Markus Lalloo

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Företagsfysioterapeut.

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 2000
Basic examen Ortopedisk Medicin (OMI)

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom ortopedi och företagshälsovård.

Ronja Fröberg

Legitimerad Fysioterapeut

Inriktning

Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem.

Utbildning

Fysioterapeutexamen 2021


Erfarenhet

Har tidigare arbetat på Södra Älvsborgs Sjukhus på slutenvårdsavdelning och med att rehabilitera patienter med Covid-19.