Våra riktlinjer och åtgärder gällande Covid -19:

  • Arbetsterapeut/Fysioterapeut använder munskydd vid alla patientnära kontakter.
  • Vi spritar regelbundet av våra ytor där händer rör, till exempel handtag, bord, träningsutrustning m.m.
  • Vid minsta symtom måste vår personal stanna hemma och inte komma tillbaka förrän de fått svar på sitt Covid-19 test och är symtomfria.

Övriga förhållningsregler:

  • Stanna hemma om du känner dig minsta sjuk eller hängig.

Tillsammans hjälps vi åt!