Om Fysioterapi

Riksdagen har beslutat att Fysioterapeut är den nya yrkestiteln för Sjukgymnast från den 1 januari 2014.

Fysioterapeuten undersöker och behandlar smärta och funktionsproblem som begränsar eller hotar att begränsa din förmåga att vara aktiv i vardagen. Vid sjukdom, skada eller inför/efter operation kan fysioterapeuten hjälpa dig med rehabilitering för att återfå så god funktion som möjligt.

Vi behandlar smärta och andra besvär från skelett, leder, muskler, nerver och dessutom ryggbesvär hos gravida, huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter, stressrelaterade besvär, andningssjukdomar som till exempel KOL, neurologiska sjukdomar och hjälper människor att bli mer fysiskt aktiva.

På Älvsborg Rehab Center arbetar fysioterapeuter/ sjukgymnaster som har vidareutbildat sig inom olika områden.

INFÖR ETT BESÖK

Vid första besöket utförs en undersökning. Du behöver därför inte ha träningskläder vid detta tillfälle.

ANDNINGSSJUKDOMAR

Fysioterapeuten kan hjälpa dig med råd, egenvård, vardagsmotion och träning vid olika andningssjukdomar, t.ex. vid ASTMA och KOL.

Du kan få hjälp med andningsövningar, avslappning- och vilopositioner, rörelse- och styrkeövningar.

Målet är att du som har en andningssjukdom ska må så bra som möjligt trots sjukdomstillståndet.
Kan du lära dig att hantera andfåddheten och andas på rätt sätt, kan du känna dig tryggare.

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med enkla råd om hur man bäst kan hushålla med krafterna för att göra vardagen lättare.
I syfte att underlätta patientens vardag kan arbetsterapeuten bedöma vilka hjälpmedel som kan vara lämpliga i hemmet. Vid behov kan arbetsterapeuten göra hembesök.

AKUPUNKTUR

Västerländsk medicinsk akupunktur är utvecklad från den österländska akupunkturen.  Metoden är godkänd av Socialstyrelsen vid smärta och för tillstånd där det finns vetenskap och beprövad erfarenhet.

Akupunktur påverkar kroppens fysiologiska processer på flera sätt. Kroppens egna endorfiner aktiveras, vilket ger smärtlindring. En känsla av lugn och välbefinnande kan uppnås genom påverkan av autonoma funktioner. Akupunktur påverkar inflammatoriska processer och förstärker sannolikt vårt immunförsvar.

Lämplig behandling vid t.ex. huvudvärk.

ORTOPEDISK MEDICIN (OMI)

OMI är ett internationellt koncept och en ämnesfördjupning inom besvär som kommer från skelett och muskulatur (besvär från nacke, rygg, axlar, armbågar, händer, höfter, knän och fötter).

Diagnosen är baserad på anamnes (intervju med patient) och den kliniska undersökningen. I de flesta fall har vi en preciserad diagnos efter anamnes och klinisk undersökning och behandling kan påbörjas.

Behandling kan utföras genom manipulation av leder och ryggrad, traktionsbehandling, mobilisering, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner samt förebyggande åtgärder.

TRÄNING OCH REHABILITERING

Vi erbjuder individuell träning och rehabilitering vid skada, sjukdom, inför/efter operation eller när målsättningen är att kunna undvika en operation.

Vid första besöket hos fysioterapeut tas en anamnes (intervju angående besvär) och därefter utförs en noggrann undersökning. Patient och fysioterapeut lägger upp en rehabiliteringsplan som är anpassad efter patientens behov och målsättningar inom vardag, arbete och fritid.

MEKANISK DIAGNOSTIK OCH TERAPI (MDT)

MDT kallas också för McKenziemetoden. Metoden är ett internationellt koncept.

MDT-undersökningen är en systematisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke, rygg, leder och muskler. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och din rörlighet kan en fysioterapeut med utbildning i MDT klassificera vilken typ av besvär du har.

Undersökningsmetoden har hög kvalité och förklarar varför du har ont. Forskning har visat att en undersökning enligt MDT ger jämförbar information med dyra specialundersökningar (exempelvis röntgen) när det gäller att hitta orsaken till vanliga ryggbesvär.

Kärnan i MDT-behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar, som ska upprepas i det dagliga livet. Du får egna verktyg och kunskap att behandla dig själv. Målet med metoden är att lindra dina smärtor och förebygga att besvären inte kommer tillbaka. En av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp och behandling.

För mer information om metoden se Svenska McKenzieföreningens hemsida
http://www.mckenzie.se/