Artrosskola

För vem är artrosskolan?

Artros är en ledsjukdom som främst drabbar ledbrosket. De vanligaste lederna som påverkas är leder i hand, höft och knä. Artrosskolan vänder sig till dig som har artros av sådan grad att du uppsöker sjukvården. Skolan följer det internationella konceptet BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros).

I artrosskolan får du veta vad artros är, vad det kan bero på och hur det kan behandlas. Du får tips och råd om vad och hur du kan göra för att lindra besvären. Artrosskolan består av två tillfällen som hålls av legitimerad fysioterapeut och legitimerad arbetsterapeut.

Du erbjuds också ett individuellt anpassat träningsprogram, som du har möjlighet att träna med hjälp av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut i 8 veckor alternativt som hemträning.

Resultatet utvärderas med en uppföljning hos din fysioterapeut/arbetsterapeut efter 3 månader.

Mål

Målet med artrosskolan är att du ska får kunskap och verktyg för att hantera dina besvär och dess konsekvenser.

Länkar

www.boaregistret.se
www.reumatikerforbundet.org