Arbetsterapi

Arbetsterapeut arbetar med:

 • Problem inom dagliga aktiviteter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, skada och/eller obalans i vardagen.
 • Rehabilitering vid hand-/underarmsskada
 • Hembesök för förflyttningsbedömning och bedömning av eventuellt hjälpmedelsbehov och bostadsanpassning.
 • Utprovning av hjälpmedel för att underlätta vardagen.
 • Samtal kring obalans i vardagen.

HANDREHABILITERING

Vid hand- eller underarmsskada träffar du en arbetsterapeut, som är inriktad inom handrehabilitering. Arbetsterapeuten bedömer din handfunktion/-problematik och hur det påverkar dig i dina dagliga aktiviteter. Utifrån bedömningen utformas lämplig träning, instruktioner och vid behov utprovas avlastande ortos (stöd för hand, handled eller underarm). Om du är gipsad för en skada så utför arbetsterapeuten avgipsning och ger dig råd och rörelseträning.

Exempel på diagnoser som behandlas är följande:

 • Nervinklämning (till exempel Karpaltunnelsyndrom)
 • Senskada där fingertoppen hänger nedåt (Mallet finger)
 • Frakturer (icke opererad radiusfraktur)
 • Ligamentskador
 • Distorsioner (stukning)
 • Artros
 • Tendiniter (seninflammationer)
 • Tennisarmbåge och golfarmbåge
 • Besvär vid överansträngning

SAMTALSSTÖD

Samtalsstöd hos arbetsterapeut vänder sig till dig som har psykisk ohälsa i kombination med svårigheter att få till en fungerande vardag. Arbetsterapeuterna är en del i ett samtalsteam där samverkan sker med samtalssjuksköterska och psykolog.

Exempel på vanliga inriktningar i samtalen är stresshantering, obalans i vardagen, ohälsosamma levnadsvanor och stöd till ökad struktur i vardagen.

HEMBESÖK / BOSTADSANPASSNING

Hembesök utförs i syfte att utreda förflyttningar, dagliga aktiviteter i hemmet, hjälpmedelsbehov och/eller behov av bostadsanpassning.

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan bevara, förbättra och/eller kompensera funktioner som är nedsatta.

Arbetsterapeut bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett för dig lämpligt hjälpmedel. Vid eventuellt hjälpmedelsbehov förskrivs hjälpmedel för en längre eller kortare tid.

Kontakta Älvsborg Rehab Center vid frågor eller för att boka tid för bedömning.

KOSTNAD

Hjälpmedel som förskrivs efter bedömning bekostas av Västra Götalandsregionen.

TRASIGA HJÄLPMEDEL

Om ditt hjälpmedel går sönder eller är farligt att använda ska du kontakta Hjälpmedelscentralen på telefon 010 – 473 80 80 eller den rehabmottagning som förskrivit hjälpmedlet.

ÅTERLÄMNING AV HJÄLPMEDEL

De hjälpmedel som förskrivs är enbart ett lån. Därför måste du lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre har behov av det. Hjälpmedel ska lämnas tillbaka rengjorda till den rehabmottagning där du har fått det förskrivet eller till Hjälpmedelscentralen.

Click here to add your own text