Du kan träffa våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter digitalt, utan att behöva åka hemifrån.

Vi använder oss av Microsoft Teams. Du får  en länk mailat till dig som du klickar på när det är dags för ditt besök.