KOL-skola

FÖR VEM ÄR KOL-SKOLAN?

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en mycket vanlig sjukdom. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer vara drabbade.

KOL är en lungsjukdom där luftrören blir trånga och syreupptagningsförmågan försämras. Behandling av KOL består av tre komponenter: rökstopp, anpassad träning, läkemedelsbehandling.

KOL-skolan riktar sig till alla som lever med KOL. Skolan riktar sig både till er som har levt med KOL i många år och till er som nyligen har fått er diagnos.

MÅL

Vi vill genom kunskap skapa motivation till förändringar i vardagen som ger nya vanor och ett bättre liv med KOL.

START

KOL-skolan startar i september 2019, den kommer vara vid 4 tillfällen. Redan nu är du välkommen att boka en individuell tid till fysioterapeut på Älvsborg Rehab Center för bedömning och hjälp vid KOL.