THERABAND

Vid hemträning kan theraband (gummiband med motstånd) användas. Din fysioterapeut eller arbetsterapeut provar ut ett band med anpassat motstånd och gör ett individuellt rehabprogram. 

Kostnad för theraband: 

1 meter 50 kr