MEKANISK DIAGNOSTIK OCH TERAPI (MDT)

MDT kallas också för McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie. Metoden är ett internationellt koncept.

MDT-undersökningen är en systematisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke, rygg, leder och muskler. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och din rörlighet kan en fysioterapeut med utbildning i MDT klassificera vilken typ av besvär du har.

Undersökningsmetoden har hög kvalité och förklarar varför du har ont. Forskning har visat att en undersökning enligt MDT ger jämförbar information med dyra specialundersökningar (exempelvis röntgen) när det gäller att hitta orsaken till vanliga ryggbesvär.


Kärnan i MDT-behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar, som ska upprepas i det dagliga livet. Du får egna verktyg och kunskap att behandla dig själv. Målet med metoden är att lindra dina smärtor och förebygga att besvären inte kommer tillbaka. En av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp och behandling.

För mer information om metoden se Svenska McKenzieföreningens hemsida 
http://www.mckenzie.se/ 

Fysioterapeut Helene Lagercrantz och Susanna Bengtsson har examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi. Fysioterapeut Isabelle Freiholtz har påbörjat utbilning inom MDT.