OM ARBETSTERAPI

Arbetsterapeut arbetar med:

  • Problem inom dagliga aktiviteter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, skada och/eller obalans i vardagen.
  • Rehabilitering vid hand-/underarmsskada
  • Hembesök för förflyttningsbedömning och bedömning av eventuellt hjälpmedelsbehov och bostadsanpassning.
  • Utprovning av hjälpmedel för att underlätta vardagen.
  • Samtal kring obalans i vardagen.