HJÄLPMEDEL

Hjälpmedel kan bevara, förbättra och/eller kompensera funktioner som är nedsatta.

Arbetsterapeut bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett för dig lämpligt hjälpmedel. Vid eventuellt hjälpmedelsbehov förskrivs hjälpmedel för en längre eller kortare tid.

Kontakta Älvsborg Rehab Center vid frågor eller för att boka tid för bedömning.

KOSTNAD

Hjälpmedel som förskrivs efter bedömning bekostas av Västra Götalandsregionen.

TRASIGA HJÄLPMEDEL

Om ditt hjälpmedel går sönder eller är farligt att använda ska du kontakta Hjälpmedelscentralen på telefon 010 - 473 80 80 eller den rehabmottagning som förskrivit hjälpmedlet.

ÅTERLÄMNING AV HJÄLPMEDEL

De hjälpmedel som förskrivs är enbart ett lån. Därför måste du lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre har behov av det. Hjälpmedel ska lämnas tillbaka rengjorda till den rehabmottagning där du har fått det förskrivet eller till Hjälpmedelscentralen.