HEMBESÖK/ BOSTADSANPASSNING
Hembesök utförs i syfte att utreda förflyttningar, dagliga aktiviteter i hemmet, hjälpmedelsbehov och/eller behov av bostadsanpassning.