Legitimerad Fysioterapeut Isabelle Freiholtz. Är föräldraledig fr.o.m. 170915.

Inriktning:
Diagnostisering och behandling av smärttillstånd och skador i leder, muskler och nervsystem. Rehabilitering vid hjärtsjukdom.

Utbildning:
Sjukgymnastexamen 2012
McKenzie (MDT) A
Idrottsmedicin
Akupunktur
Yrsel och balansrubbningar

Erfarenhet:
Tidigare arbetat inom primärvård samt inom slutenvården.