AXELINA

Axelina är samlingsnamnet på vårdprogram och rehabiliteringsplaner för omhändertagande av patienter med axel- och skulderproblematik. Vårdprogrammet är indelat i tre grupper; Smärta, Stabilitetsproblem och Stelhet. 

Axelinakonceptet riktar sig till läkare och fysioterapeuter. Tanken har varit att få läkare och fysioterapeuter att arbeta ihop och åt samma håll oavsett om man tillhör öppen eller sluten vård.

Fysioterapeut Helene Lagercrantz och Susanna Bengtsson har utbildning i Axelina.